OFERTA

Prowadzimy pełną księgowość firmy, niezależnie od jej formy działalności gospodarczej, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Pełna obsługa księgowa

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencje: wyposażenia, podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, podatku od towarów i usług),
 • rozliczenie właścicieli,
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych),
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługa księgowa projektów finansowanych ze środków UE.

Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzanie:

 • list płac,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4),
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową.

Doradztwo

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • rozliczanie klientów indywidualnych,
 • konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy,
 • sporządzanie raportów finansowych.

BIURO RACHUNKOWE "BILANS"
ul. Dąbrówki 13 (VI p.)
40-081 Katowice

tel. 602 138 862
m.kocma@bilans-katowice.pl
biuro@bilans-katowice.pl

Biuro prowadzi: Małgorzata Koćma


   Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu
   logo